W Warszawie odbyła się debata na temat: "Praca bez barier - rola pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". W debacie wzięli udział eksperci m.in. z Krajowej Izby Gospodarczej, PFRON i Poczty Polskiej. Przedmiotem dyskusji było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.