Czy osoby niepełnosprawne lub chore mogą zostać księżmi? Zazwyczaj ich droga do kapłaństwa jest dużo bardziej wyboista, ale niekoniecznie jest zamknięta.