"Praca-Integracja", "Stabilne zatrudnienie" czy "Absolwent" to tylko niektóre programy aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy, realizowane przez PFRON. Programy te będą w tym roku kontynuowane, a Fundusz podkreśla, że dofinansowanie na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe jest coraz większe.