Ustawa o zapewnianiu dostępności do produktów, czy usług osobom ze szczególnymi potrzebami (starszym, niepełnosprawnym, rodzicom małych dzieci) przysłuży się przedsiębiorcom - uważają przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan.