Brak odpowiedniej opieki nad niepełnosprawnymi zarzuca grupa rodziców podopiecznych fundacji z Kolnika. Poprosili już urzędników o interwencję. Władze gminy uważają, że najpierw należy ostudzić emocje, a potem usiąść do rozmów. Z kolei przedstawiciele Fundacji Żyć Godnie w ogóle nie chcą komentować sprawy.