Sejmowa komisja infrastruktury jednogłośnie przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów.