W minioną sobotę wolontariusze i założyciele Fundacji W Góry Serca zdobyli Śnieżkę z 20-letnim Leszkiem, który urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Było to pierwsze w Polsce wejście na szczyt przy pomocy specjalistycznego wózka umożliwiającego osobom niepełnosprawnym ruchowo poruszanie się po wymagającym górskim terenie.