Tak ma wyglądać praca komisji orzeczniczych w czasie epidemii. Wydawanie decyzji bez badania pacjentów ma być regułą, gdy dokumentacja medyczna daje wystarczająco pełny obraz stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie z ZUS-u.