Osoby, którym kończy się w najbliższym czasie ważność orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji mogą być spokojne - w związku z panującą epidemią ZUS przedłuży je automatycznie. Niezbędne jest jednak spełnienie jednego warunku.