Choroba Heinego-Medina (polio) dzięki szczepieniom została odesłana do lamusa – tak w 2001 roku ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. W Polsce dotyczy to też jej ofiar, armii ok. 25 tysięcy ludzi, którzy zachorowali w czasie epidemii w latach 50. Bo choć większość z nich po kilkudziesięciu latach dopadła znowu, tym razem pod postacią zespołu post-polio (PPS), dla polskiego systemu zdrowia są niewidzialni.