Rodzinny Dom przy ul. Kresowej 24 będzie tak naprawdę Kompleksem Terapeutyczno-Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami stworzonym i prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Na jego stworzenie czeka 70 bardzo głęboko niepełnosprawnych mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny.