Jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest punkt numer siedem, to oznacza, że dziecko wymaga stałej opieki dorosłych, a co za tym idzie - rodzic ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. - Niestety, coraz częściej się nam ten punkt odbiera. Bez głębszego poznania dziecka i jego problemów - mówią rodzice.