Rządowy projekt ustawy w sprawie 500 Plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z jednogłośną, pozytywną opinią sejmowej komisji. W myśl projektu, o dodatek 500 złotych będą mogły wnioskować dorosłe osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń, lub które pobierają wsparcie nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie wynosi ona 1100 złotych brutto.