Dla osób niepełnosprawnych to szansa na samodzielność, a dla ich rodzin - na wsparcie. W Białymstoku powstają dwa kolejne mieszkania wspomagane, gdzie potrzebujący pod okiem specjalistów uczyć się będą podstawowych czynności.