O skuteczności nauczania zdalnego, edukacji włączającej, o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przepaści edukacyjnej i potrzebie uporządkowania wiedzy o koronawirusie, wirusie SARS-COV-2 i COVID – 19 – rozmawiamy z p. Patrycją Kołodziejczyk, Prezesem Stowarzyszenia „Otwórzmy Drzwi Na Świat” i prywatnie mamą dwóch chłopców z ASD.