Polskie konsorcjum złożone z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Politechniki Poznańskiej i spółki Centrum Badań DNA w grudniu rozpocznie rekrutację Polaków do najambitniejszego w historii naszego kraju projektu genetycznego. Pobiorą dane genetyczne od około 5 tysięcy Polaków, w tym przedstawicieli grup etnicznych, i stworzą Genomiczną Mapę Polski.