Program został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Podpis premiera oznacza ostatni etap formalności związanych z ustanowienie programu, a tym samym rozpoczęcie etapu jego intensywnej realizacji.