Jak pokazały doświadczenia krajów szczególnie dotkliwie przechodzących pandemię – Włoch czy Hiszpanii – placówki opieki instytucjonalnej to przestrzeń newralgiczna. We Francji i Hiszpanii aż 1/3 ofiar śmiertelnych to właśnie mieszkańcy tego typu miejsc. Niestety, w ostatnich tygodniach koronawirus rozprzestrzenił się także w kilkunastu domach pomocy społecznej w Polsce.