Komisję ds. Osób Głuchych niepokoi zatrzymanie prac nad projektem zmiany ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.