- Niepełnosprawny, nawet jak szuka mieszkania, to jest upokarzany – żali się kobieta, poruszająca się na wózku. - 8 właścicieli mi odmówiło. Za 9. razem znalazłam wreszcie pokój w mieszkaniu studenckim. Od piątku w nim mieszkam. W niedzielę wieczorem zadzwonił właściciel. Mam się wynieść. Dał czas do poniedziałku, 12 listopada, do godz. 17.00.