MRPiPS planuje stworzenie centrów opiekuńczo - mieszkalnych m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Trwają też prace nad dostosowaniem przepisów o środowiskowych domach samopomocy, by stworzyć ofertę dla tej grupy.