Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem o przygotowanie do realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Według RPO, osoby z niepełnosprawnością mimo rozwiązań ustawowych, mogą mieć faktycznie ograniczony dostęp do świadczeń.

 

 
 

Początek strony