Przyjęło się, że niektóre osoby nazywamy "innymi". Innymi od nas. Z zaburzeniami czy defektami, które je wyróżniają. Na szczęście coraz częściej takie właśnie osoby zabierają głos i mówią: "Hej, może wyglądamy trochę inaczej, ale zależy nam na tym samym, co wam. Na miłości, bliskości. Na pracy i edukacji".