Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli podważyć poprawność legislacyjną poprawki Platformy Obywatelskiej do ustawy o 500+ dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Tylko w RMF FM ujawniamy, w jaki sposób partia rządząca wycofa się ze zmiany, która pozwalałaby większej liczbie niepełnosprawnych osób ubiegać się o dodatek.