Wydrukowana w technologii 3D proteza jest sterowana za pomocą specjalnej rękawicy. Prototyp sztucznej dłoni stworzyli dwaj studenci Politechniki Opolskiej w ramach swoich prac dyplomowych.