Z powodu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, gminy co roku muszą uchwałą ustalić "średnią cenę paliwa na swoim terenie" (jest potrzebna do indywidualnego rozliczania z rodzicami, za dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych). Ustawodawca nie wskazał jednak źródła, skąd gminy mają czerpać informacje o cenach paliw. Pomysły są różne a już pojawiły się pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze w tej sprawie.