Podczas odbywającej się 1 grudnia konferencji Europejskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przyznano nagrody Access City Award za dostępność europejskich miast dla wszystkich, niezależnie od sprawności, wieku czy mobilności. Gdynia zdobyła III nagrodę za podejmowanie działań na rzecz społecznej świadomości na temat niepełnosprawności oraz stałe doskonalenie się.