W Zielonej Górze trwają prace organizacyjne, których efektem ma być powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej. Ma to być placówka zatrudniająca dużą grupę osób o różnym stopniu niepełnosprawności. ZAZ miałby powstać przy oddziale terenowym w Zielonej Górze Towarzystwa Walki z Kalectwem.