Stowarzyszenie Jedna Chwila postanowiło zorganizować dwutygodniową sesję rehabilitacji na egzoszkielecie dla 50 osób, które nie są w stanie pokryć kosztów turnusu. Potrzebują jednak 90 tysięcy złotych. Organizacji można pomóc za pomocą zbiórki na Siepomaga.pl.