Zdaniem członków Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych, podnosząc najniższe wynagrodzenie w 2020 roku rząd nie wziął pod uwagę sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które chcą być aktywne zawodowo.