W Ełku rusza kolejna edycja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności