Wprowadzamy regulację dotyczącą organizacji pracy w placówkach takich jak domy pomocy społecznej. Chodzi o to, by zapewnić ciągłość ich funkcjonowania w czasie pandemii - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.