Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku została wskazana do pełnienia w Powiecie Radomszczańskim funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”. Jak informuje dyrektor poradni Katarzyna Bąbol, do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

 
 

Początek strony