Rodzice uczniów z dysfunkcjami w czasie zdalnej nauki mogą liczyć na nauczycieli wspomagających w bardzo ograniczonym zakresie. MEN nie widzi problemu.