Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku - to główny cel nowelizacji ustawy, którą w piątek (19 lipca) uchwalił Sejm.