Przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących żołnierzom-górnikom zakłada projekt noweli ustaw dot. uprawnień kombatantów i osób represjonowanych, który w środę Sejm skierował ponownie do prac w komisji.