Gmina może sama zorganizować transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkoły albo zwrócić koszty przejazdu ucznia i opiekuna rodzicom. O sposobie realizacji tego obowiązku decydują rodzice dziecka.