W systemie szkolnictwa ogólnego kształci się w Polsce ok. 70 proc. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a pozostałe ok. 30 proc. – kształci się w szkołach specjalnych - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.