Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać zarówno opiekun osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun osoby z orzeczeniem o innym niż znaczny stopnień niepełnosprawności, ale ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki – wynika z wyroku WSA w Białymstoku.