Rusza pierwszy etap konkursu dla szkół, które chcą być bardziej dostępne. Najpierw wybrane zostaną podmioty, które stworzą model dostępnej szkoły i podzielą 100 milionów złotych pomiędzy placówki.