Mieszkający na Czubach Południowych niepełnosprawni mają problemy w poruszaniu się nawet po osiedlowych uliczkach. To wniosek ze zorganizowanego w środę spaceru.