W drugim kwartale 2019 roku miasto zleci opracowanie projektu budowlanego przebudowy schodów znajdujących się w ciągu ul. Ligi Polskiej.