Siostra jednego z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu w swojej skardze zawarła szereg poważnych zarzutów, dotyczących niewłaściwej opieki nad jej bratem. Sprawa trafiła m.in. do prokuratury Rejonowej w Przasnyszu. Udaliśmy się do DPS, aby porozmawiać z mieszkańcami, pracownikami oraz dyrektorem, którzy stanowczo zaprzeczają informacjom zawartym skardze.