Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Oleszycach od początku lipca nie zamierza prowadzić już świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniem wieku rozwojowego dofinansowanych z NFZ. Oznacza to, że podopieczni z niepełnosprawnością zostaną pozbawieni uczestnictwa w wielospecjalistycznej terapii. Rodzice są zrozpaczeni i apelują do władz rządowych i samorządowych.