Budżet projektu, w którego ramach opracowany zostanie model "Dostępna szkoła", czyli szkół bez barier architektonicznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w woj. podkarpackim wynosi niemal 50 mln zł. Pieniądze pochodzą z unijnego programu operacyjnego "Wiedza. Edukacja. Rozwój".