Z przepisów zniknęła poważna bariera dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. Częściowy albo całkowity ubytek słuchu przestał być zdrowotną przeszkodą do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami powyżej 3,5 tony i bycia kierowcą zawodowym.