Równa jakość kształcenia dla wszystkich uczniów, także tych z niepełnosprawnościami. To główny cel powstającego w Krakowie Specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej.