Jeśli jesteś osobą samotną, po 60. roku życia, mieszkającą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, i ze względu na swój stan zdrowia wymagasz dodatkowego monitoringu podnoszącego poczucie bezpieczeństwa - zgłoś się do Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17. Z usługi Teleopieki będzie można skorzystać od 11 stycznia 2019 roku. Udział w programie jest bezpłatny.