Posiedzenie połączonych senackich komisji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie sytuacji i perspektyw zmian w opiece długoterminowej w Polsce w dniu 19 marca 2019 roku.