Książkę pt. "Mali Odkrywcy" stworzyły dzieci z niepełnosprawnością podczas kolonii organizowanych przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Książka jest o życiu, o wyzwaniach, radościach, ale też o smutkach, które towarzyszą autorom.