Podmioty publiczne będą mogły się starać o dotacje lub pożyczki ze specjalnego Funduszu Dostępności na dostosowanie się do ustawowych standardów.