Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarli w czwartek porozumienie, które ułatwi organizacjom pozarządowym sięganie po dofinansowania z Unii Europejskiej.