O cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zwróciła się do wojewodów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.